De bagved liggende overvejelser


Under diskantdækslet

Under diskantdækslet gemmer 
sig seks mikrofoner, et mixerprint
og to forrlængerprint. 

Det enste der ses udefra er XLR-stikket i diskantdækslet

XLR-stikket er svært at få øje på når instrumentet er sort

Under diskantdækslet

Under diskantdækslet på Eskil
Rommes harmonika gemmer sig
 et af vore ældre systemer (årg.
 1989) og et midi-system -
derfor de mange ledninger.


Karen Tweed - en vidunderlig musiker

Ledningen fra Karen
 Tweeds harmonika kan
 knap anes i alt det sorte

Jesper og Karen fra Phønix (www.phonixfolk.dk)


Drømmen og virkeligheden


Når man ønsker at forstærke et akustisk instrument er drømmen ofte den, at det "bare skal være højere" - dvs en forstærkning af lydens styrke uden farvning af  klangen og i øvrigt helt uden problemer som feedback eller støj.
Den drøm deler vi til fulde, den er bare svær (umulig...) at opfylde i  den virkelige verden hvor naturlovene som bekendt hersker ubønhørligt.
Herunder er der lidt om de udfordringer opgaven stiller og hvordan vi har søgt at møde dem.


Hvordan undgås akustisk tilbagekobling (rundhyl~feedback) ?

Hvis en mikrofon tilsluttes et forstærkeranlæg således at højttaler og mikrofon kan "høre" hinanden vil en lille støj  i rummet opfanges af mikrofonen, forstærkes og sendes  ud i højttaleren for atter at opfanges af mikrofonen osv. I løbet af kort tid går systemet i selvsving ved en eller flere (mange) vanskeligt forudsigelige frekvenser.
Dette fænomen sætter en øvre grænse for, hvor meget man kan forstærke et akustisk instrument - eller om du vil: hvor højt der kan spilles.
Der er flere mulige løsninger: man kan få publikum til at forholde sig roligt - man kan spille kraftigere på sit instrument - eller man kan gå tættere på mikrofonen.
Vores løsning baserer sig på at gå tættest muligt på lydkilden:  tungerne i harmonikaen.


Hvad med egaliteten ? (samme styrke fra alle toner i instrumentet)


Jo tættere man går på lydkilden (i en harmonika er det tungerne) jo mere forskel vil der være i lydstyrke alt efter om den aktiverede tunge er langt fra eller tæt på mikrofonen. Da vi har valgt at gå så tæt på lydkilden som muligt opstår der her et problem. Løsningen er: mange mikrofoner,  ideelt en for hver tunge. Vi har efter utallige forsøg fundet frem til at 6-8 mikrofoner i diskanten og 2-3 i bassen fungerer fint og at der vindes meget lidt ved at benytte flere.


Hvordan lyder en harmonika ?

Er den "korrekte" lyd det man hører 1 meter eller 5 meter foran ? eller 10 cm bagved ? Eller som i vort system: inde i instrumentet ?
Enhver kan forvisse sig om klangforskelle og lokalisering af toner ved at bevæge sig omkring en harmonika der spilles på - især i nærfeltet (0 - 100 cm) er der store udsving.
I sidste ende er dette kun noget der kan afgøres af ørene (og det der sidder  mellem dem).
Fra samtaler med mange erfarne lydmænd ved vi at de som oftest sætter deres tonekontroller på neutral, at der er masser af signal og at de ikke er stødt på noget system til forstærkning af harmonikaer som var lettere at have med at gøre i PA-sammenhænge. 
Mange musikere har brugt vores mikrofonsystem i studiesammenhænge - eventuelt mikset med en studiemikrofon .


Hvad med lyden når der spilles højt på instrumentet ?

Under harmonikaens skjold findes lydstyrker som ville være sundhedsskadelige hvis vi stak ørene indenfor. Vi har målt lydtryk i størrelsesorden 100 - 130 dBspl under harmonikaernes skjolde afhængig af instrument og spillestyrke. Mikrofoner og elektronik skal være i stand til at behandle disse store lydtryk. På dette punkt har vi gjort os store anstrengelser  - se under tekniske specifikationer.


Hvordan strømforsynes systemet ?

Strømmen til elektronikken kommer fra en ekstern transformator eller DC-strømforsyning. I gulvboksen er indbygget ensretter og stabiliseringskredsløb der gør at systemet er ukritisk mht valg af strømkilde. Dette gør at systemet kan anvendes over alt i verden i det  en passende transformator/strømforsyning vil kunne købes lokalt for en slik (i nødstilfælde kan et eller to 9 V batterier benyttes).
Ved  at udskifte de integrerede kredsløb i gulvboksen og optimere kredsløbene er det lykkedes at os at få bragt strømforbruget så langt ned at systemet kan forsynes fra en mixerpults phantom-forsyning, derved undgås strømforsyningen på scenen.

Kan systemet bruges med trådløst udstyr ?

Ja, dette er tænkt ind i sonus.dk-systemet fra starten og vi kan levere en "bælteboks" med indbygget batteri, ligesom vi kan være behjælpelig med info om leverandører af trådløse anlæg der kan forsyne vort system direkte via et stik med et par komponenter indbygget.

 

Et komplet system

Et komplet system, det kan
udbygges med et vilkårligt antal mikrofoner i både bas og diskant


XLR-stikket er det eneste udefra synlige
Udefra ses blot XLR-stikketJoe Derrane har spillet med et sonus.dk system siden 1997

Joe Derrane har spillet med et
 af vore systemer siden 1997 -
utroligt hvad han kan få ud af
det lille instrument !Gulvboksen med alt tilsluttet

Gulvboksen med alle fire
ledninger tisluttet - bemærk de to lysdioder som kan være til stor
 hjælp ved fejlfinding.


Til oversigt

opdateret: 22.01.2007