OSS om sonus.dk-harmonikamikrofonsystemet

Hvorfor er der ingen volumen- og tonekontroller i sonus.dk-systemet ? 

Svar: Vi har udviklet systemet til brug sammen med PA-anlæg - alternativt til brug ved studieoptagelser - i begge disse situationer forefindes en mixerpult med mange muligheder for regulering af både volumen og klang. Pulten er ofte betjent af en lydmand, og han er den rette til at justere den forstærkede lyd. Spilleren kan så koncentrere sig om sit egentlige virke: at spille.

Hvis både musiker og lydmand kan regulere på lyden, kan der nemt ske det, at musikeren synes, at det er for højt og derfor skruer ned. Lydmanden - oftest placeret i salen - konstaterer derimod at harmonikaen står for svagt i lydbilledet og skruer derfor op. Nu er det så atter for højt i musikerens ører og han/hun skruer ned .... når dette har gentaget sig nogle gange er musikerens volumenkontrol i bund... og lydmanden på herrens mark - der kommer intet signal fra instrumentet !

Vore første systemer fra slutningen af 1980'erne havde volumenkontroller indbygget i instrumentet - ofte med ovenfor beskrevne scenarie som resultat. 

Hertil skal lægges, at der skal laves ekstra hul(ler) i instrumentets skjold - dette strider mod vor idé om systemet: det er konstrueret med henblik på at lyde godt , og samtidig syne så lidt som muligt, dernæst ønsker vi så få indgreb som muligt i instrumentet - af æstetiske grunde og for at undgå at forringe instrumentets værdi. 

Hvad hvis den eksterne strømforsyning går i stykker eller jeg har glemt den ?

Svar: Sonus.dk-systemet er konstrueret så det kan drives fra et meget bredt udvalg af eksterne strømkilder. I gulvboksen sidder et 5-polet XLR-hanstik og vi leverer  strømforsyningsledningen  med et 5-polet XLR-hunstik monteret. Hvis strømforsyningen fejler kan man låne eller købe en ny adaptor ( de fås efterhånden overalt) - klippe ledningerne over og forbinde de fire ender med hinanden som vist på fotoet herunder. Det er ligegyldigt om adaptoren er en AC eller DC adaptor og det er lige meget hvordan ledningerne vendes. Anvendelige spændinger kan ses under  specifikationer ('spænding for gulvboks')

hvis uheldet er ude kan du splejse dig ud af problemet
sådan snoes enderne sammen

Hvis du kan finde lidt tape af en slags og vikle om de sammensnoede ledningsender holder det sikkert til et helt spillejob.
Hvis ikke du kan skaffe en erstatning for din strømforsyning kan systemet spille på et enkelt eller (bedre!) to 9 V batterier - igen er polariteten ( plus/minus) underordnet blot der forbindes til de to yderben i det fem-polede XLR-stik (ben 1 og 5).
Tilsvarende gælder hvis du skal spille i et land hvor man benytter helt andre netstik og spændinger end i DK.
Men husk : systemet må under ingen omstændigheder tilsluttes direkte til lysnettet - det vil dels føre til øjeblikkelig afbrænding af elektronikken dels udsætter du dig selv og andre for livsfare!


Hvad hvis jeg spiller på flere harmonikaer i løbet af et sæt ?

Vi har til bl.a. Carl Erik Lundgaard leveret en omskifterboks der gør det muligt at skifte  mellem tre instrumenter blot ved et tryk på en fodpedal. Hvis du har brug for en sådan løsning så kontakt os for nærmere info.


Hvad er der egentlig inde i gulvboksen ?


Gulvboksen indeholder mere end 125 enkeltkomponenter og den er et resultat af ca 20 års udvikling og indhøstede erfaringer fra mange kunder. I princippet er det blot to forstærkere med balanceret udgang samt en strømforsyningsenhed. Kredsløbene er optimeret med henblik på minimal forvrængning, så godt signal-støjforhold som muligt, evne til at drive lange kabler og robusthed både overfor elektriske og mekaniske stress-faktorer.
Herunder et par fotos af indmaden i harmonika-mikrofonsystemets gulvboks.


den ene side af printpladen i sonus.dk - gulvboksen
den anden side af printet i sonus.dk - harmonikamikrofonsystemet
Til oversigt


opdateret: 04.01.2009